• Criminaliteitsbestrijding en de relatie tussen publiek en politie in Utrecht; 1979-1983

      Nuijten-Edelbroek, E.G.M. (WODC, 1984)
      In de twee voorgaande jaren, nl. 1979 en 1981, heeft onder de bevolking van de gemeente Utrecht een onderzoek plaatsgevonden naar de eigen ervaringen met vormen van zgn. kleine criminaliteit, de gevoelens van onveiligheid, de angst voor criminaliteit, alsmede aspecten zoals aangifte- en preventiegedrag en oordeel over de taken en het optreden van de politie. In het najaar van 1983 is hierover wederom een onderzoek gehouden onder de Utrechtse bevolking.