• Criminaliteit op zee

      Teitler, G.; Bunt, H.G. van de; Pladdet, E.K.J.; Leemans, E.; Harjono, H.; Winchester, N.; Faber, E.; Soons, A.H.A.; Kruit, P.J.J. van der; Blocq, D.S. (WODC, 2003)
      ARTIKELEN: 1. G. Teitler - Zeeroof in Zuid Oost Azië; een historische vergelijking 2. H.G. van de Bunt, E.K.J. Pladdet - Geweld op zee; een verkenning naar de aard en omvang van zeepiraterij 3. M. Harjono, E. Leemans - Vervuilen loont; organisatie van internationale scheepvaart stimuleert milieuvervuiling op zee 4. N. Winchester - Open registers; zelfregulering en criminaliteit 5. E. Faber - Wegbrengen van schepen en de Nederlandse verzekeringsbeurzen 6. A.H.A. Soons - Rechtshandhaving op zee; het internationaalrechtelijk kader 7. P.J.J. van der Kruit, D.S. Blocq - Drugsbestrijding door de Koninklijke Marine SAMENVATTING: De bedoeling van dit themanummer van Justitiële verkenningen is het probleem van criminaliteit op zee in kaart te brengen: wat gebeurt er op de wereldzeeën wat het daglicht niet kan verdragen? Het nummer heeft dus een inventariserend karakter en wil daarnaast aandacht geven aan internationaal zeerechtelijke kwesties en handhavings- en veiligheidsstrategieën.