• Criminaliteit in de grote stad

      Unknown author (WODC, 1989)
      Het 'terug naar de natuur' van de jaren zeventig lijkt in de jaren tachtig te zijn afgewisseld door een 'toch maar weer terug naar de stad'. Werd vijftien jaar geleden nog een definitieve leegloop van de stedelijke centra voorzien, op het moment lijken de grote steden juist een enorme aantrekkingskracht te hebben. Iedere zichzelf respecterende stad, zowel nationaal als internationaal, poetst haar imago op ten einde de vruchten te plukken van het hernieuwde stedelijk elan. Bedrijven en potentiele bewoners moeten ervan doordrongen worden dat deze of gene stad de vestigingsplaats bij uitstek is. De stad is weer vitaal geworden. Intussen spelen zich in de schaduw van deze grootsteedse 'revitalisering' processen af van verarming, verpaupering, vervuiling en toenemende criminaliteit. Dit opmerkelijke samengaan van vitaliteit en verval vormt de aanleiding voor dit themanummer over de grote stad.