• Criminaliteit in cyberspace - Een praktijkonderzoek naar aard, ernst en aanpak in Nederland; met veertig aanbevelingen

      Stol, W.Ph.; Treeck, R.J. van; Ven, A.E.B.M. van der (In-pact adviseurs en onderzoeken, 1999)
      Dit onderzoeksverslag gaat over criminaliteit met informatie- en communicatietechnologie (ICT). De eerste 3 hoofdstukken behandelen de onderzoeksinhoudelijke vraagstukken (het raamwerk van de sociale controlebenadering; de onderzoeksopzet en de methodische verantwoording). Hoofdstuk 4 geeft de oriëntatie op het onderwerp (empirisch materiaal). Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op hacken, kinderporno en fraude met e-commerce. Tot slot volgen conclusies en aanbevelingen.