• Criminaliteit en tijd

      Unknown author (WODC, 1992)
      Het is niet eerder voorgekomen dat een themanummer van Justitiële Verkenningen aan een bepaald persoon werd opgedragen. Bij het ambtelijk afscheid van mw. mr. M.R. Duintjer-Kleijn is daarvoor meer dan voldoende aanleiding. Vanaf 1964 heeft zij zich, met enige korte onderbrekingen, ingezet voor wat tot 1975 het Documentatieblad heette en later Justitiele Verkenningen werd. `Tempus fugit'; dat de tijd vervliegt realiseren we ons eens te meer indien iemand die er altijd als `vanzelfsprekend' was vertrekt. Tijd 'is', en men staat er meestal pas bij stil als hij verstreken is. Voor deze speciale gelegenheid is 'de tijd' daarom als uitgangspunt gekozen voor een themanummer van Justitiële Verkenningen. Aan de vier laatste hoofden van het WODC (en voordien WVDC; de V staat voor Voorlichting) werd gevraagd een verhandeling te schrijven over het onderwerp `Criminaliteit en tijd'. W. Buikhuisen, die tussentijds `algemeen adviseur wetenschappelijk werk' was en aan de wieg stond van het huidige WODC (dat in 1973 zijn naam kreeg), ontbreekt op eigen verzoek in de rij `bazen van Margreet'. Hij houdt zich niet meer publiekelijk bezig met de criminologie. Naast de vier artikelen van (ex-)hoofden werd een `geschiedschrijving' van het WODC opgenomen.