• Criminaliteit en rechtshandhaving 2017 - Ontwikkelingen en samenhangen

      Kalidien, S.N. (eindred.) (WODC, 2018)
      De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' is een jaarlijks overzicht van ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving. Aan de orde komen de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel hiervan wordt opgespoord, de strafrechtelijke reactie die justitie hierop heeft, de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties en ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan. Daarnaast betreft het de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtketen. In een apart hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in internationaal perspectief. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - R.G.A. Beaujean en J.B.J. van der Leij 3. Criminaliteit en slachtofferschap — W.J.M. Gielen & M.M.P. Akkermans 4. Misdrijven en opsporing — P.R. Smit en R.J. Kessels 5. Vervolging — R.J. Decae en C.P.M. Netten 6. Berechting — M.E.Vink en S.W. van den Braak 7. Tenuitvoerlegging van sancties — S.N. Kalidien 8. De strafrechtsketen in samenhang - F.P. van Tulder en R.F. Meijer 9. Overtredingen — D.E.G. Moolenaar 10. Kosten van criminaliteit — D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter 11. Nederland in internationaal perspectief — P.R. Smit en H. Goudriaan