• Criminaliteit en rechtshandhaving 2011 - ontwikkelingen en samenhangen

      Rosmalen, M.M. van (red.); Kalidien, S.N. (red.); Heer-de Lange, N.E. de (red.) (WODC, 2012)
      Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) 2011 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving. Het rapport bevat de gegevens en ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving tot en met het jaar 2011. De rapportage richt zich op de volgende vragen: wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Andere vragen die aan de orde komen hebben onder meer betrekking op de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit. Het bevat de gegevens van de ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving vanaf 2005 tot en met 2011.  Voor het eerst verschijnt C&R in een op zichzelf staande reeks (Justitie in statistiek). INHOUD: 1. Inleiding - M.M. van Rosmalen, S.N. Kalidien en F.P. van Tulder 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij 3. Criminaliteit en slachtofferschap - H.W.J.M. Huys 4. Criminaliteit en opsporing - A.Th.J. Eggen en R.J. Kessels 5. Vervolging - M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 6. Berechting - M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 8. Overtredingen - F.P. van Tulder en H.G. Aten 9. De strafrechtsketen in samenhang - E.C. Leertouwer, R.F. Meijer en S.N. Kalidien 10. Kosten van criminaliteit - D.E.G. Moolenaar, B. Nauta en F.P. van Tulder 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en H. Goudriaan