• Criminaliteit en rechtshandhaving 2009 - ontwikkelingen en samenhangen

      Heer-de Lange, N.E. de (red.); Kalidien, S.N. (red.); Leij, J.B.J. van der; Jongste, W.M. de; Huys, H.W.J.M.; Smit, P.R.; Eggen, A.Th.J.; Goudriaan, H.; Leertouwer, E.C.; Moolenaar, D.E.G. (WODC, 2010)
      C&R 2009 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving. De rapportage richt zich op de volgende vragen: Wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Hoe hangen de schakels van de strafrechtsketen cijfermatig onderling samen? Wat zijn de overheidsuitgaven aan criminaliteitsbestrijding en strafrechtshandhaving?  Hoe verhoudt de criminaliteit en rechtshandhaving in Nederland zich tot het buitenland. Het rapport bevat de gegevens en ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving tot en met het jaar 2009.  Op de webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' op www.wodc.nl is de meest recente editie en voorgaande edities terug te vinden (Zie: link hiernaast). INHOUD: 1. Inleiding - S.N. Kalidien en N.E. de Heer-de Lange 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem - J.B.J. van der Leij en W.M. de Jongste 3. Criminaliteit en slachtofferschap - H.W.J.M. Huys en P.R. Smit 4. Criminaliteit en opsporing - A.Th.J. Eggen en H. Goudriaan 5. Vervolging - A.Th.J. Eggen 6. Berechting - A.Th.J. Eggen 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 8. De strafrechtsketen in samenhang - E.C. Leertouwer en S.N. Kalidien 9. Rijkoverheidsuitgaven aan criminaliteitsbestrijding en strafrechtshandhaving - D.E.G. Moolenaar 10. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en S.N. Kalidien