• Criminaliteit en rechtshandhaving 2008 - ontwikkelingen en samenhangen

      Kalidien, S.N. (red.); Eggen, A.Th.J. (red.); Jongste, W.M. de; Huys, H.W.J.M.; Goudriaan, H.; Heer-de Lange, N.E. de; Kalidien, S.N.; Leertouwer, E.C.; Moolenaar, D.E.G.; Smit, P.R. (WODC, 2009)
      C&R 2008 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving. De rapportage richt zich op de volgende vragen: Wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Hoe hangen de schakels van de strafrechtsketen cijfermatig onderling samen? Wat zijn de overheidsuitgaven aan criminaliteitsbestrijding en strafrechtshandhaving?  Hoe verhoudt de criminaliteit en rechtshandhaving in Nederland zich tot het buitenland. Het rapport bevat de gegevens en ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving tot en met het jaar 2008. De politiecijfers zijn echter nog weergegeven tot en met 2007. Tot en met 2007 ontving het CBS de basisgegevens voor de Politiestatistiek van de politiekorpsen afzonderlijk. Vanaf 2008 worden deze gegevens centraal aangeleverd. Deze nieuwe wijze van aanleveren is gepaard gegaan met aanloopproblemen, waardoor de analyse en verificatie van de politiecijfers over 2008 nog gaande is. In de bijlagen zijn de tabellen van Criminaliteit en rechtshandhaving 2008 te vinden. INHOUD: 1. Inleiding - S.N. Kalidien en A.Th.J. Eggen 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem - W.M. de Jongste 3. Criminaliteit en slachtofferschap - H.W.J.M. Huys 4. Geregistreerde criminaliteit - A.Th.J. Eggen 5. Verdachten van criminaliteit - H. Goudriaan en A.Th.J. Eggen 6. Vervolging - N.E. de Heer-de Lange 7. Berechting - N.E. de Heer-de Lange 8. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 9. De strafrechtsketen in samenhang - E.C. Leertouwer en S.N. Kalidien 10. Overheidsuitgaven aan criminaliteitsbestrijding en strafrechtshandhaving - D.E.G. Moolenaar 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit