• Criminaliteit en rechtshandhaving 2007 - Ontwikkelingen en samenhangen

      Eggen, A.Th.J. (red.); Kalidien, S.N. (red.); Jongste, W.M. de; Huys, H.W.J.M.; Goudriaan, H.; Lange, N.E. de; Leertouwer, E.C.; Moolenaar, D.E.G.; Smit, P.R. (WODC, 2008)
      De ontwikkeling van de criminaliteit en de rechtshandhaving wordt in deze publicatie beschreven van 1995 tot en met 2007. In sommige gevallen worden ontwikkelingen beschreven van 1980-2007, om ontwikkelingen van criminaliteit in historisch perspectief te plaatsen. De beschrijvingen in C&R blijven beperkt tot de grove criminaliteitscategorieën, zoals vermogensmisdrijven, geweldsmisdrijven en vernielingen. In het nieuwe hoofdstuk 'Capita selecta' wordt een aantal specifieke vormen van criminaliteit (overvalcriminaliteit, heling, discriminatie en huiselijk geweld) nader belicht.Op de pagina 'Cijfers en prognoses' (via de link op deze pagina) zijn in de bijlagen de meest recente Excel-tabellen van Criminaliteit en rechtshandhaving 2007 te vinden. INHOUD: 1. Inleiding - S.N. Kalidien en A.Th.J. Eggen 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem - W.M. de Jongste 3. Slachtofferschap, slachtofferhulp, onveiligheidsgevoelens en preventie - H.W.J.M. Huys 4. Criminaliteit en opsporing - A.Th.J. Eggen en H. Goudriaan 5. Vervolging en berechting - N.E. de Lange 6. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 7. De strafrechtsketen in samenhang - E.C. Leertouwer en S.N. Kalidien 8. Jaarlijkse kosten van criminaliteit - D.E.G. Moolenaar 9. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit 10. Capita selecta (Overvalcriminaliteit, Heling, Discriminatie, Huiselijk geweld) - A.Th. Eggen