• Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 - Ontwikkelingen en samenhangen

      Eggen, A.Th.J. (red.); Heide, W. van der (red.) (WODC, 2005)
      Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) is een statistisch naslagwerk dat wordt vervaardigd door het CBS en het WODC. Periodiek wordt een geactualiseerde versie van dit naslagwerk gepubliceerd. Het project C&R 2004 voorziet in de vierde editie in deze reeks en beschrijft trends tot en met 2004. Op internet zullen de vele tabellen die C&R bevat, worden geactualiseerd wanneer nieuwe gegevens beschikbaar zijn. De publicatie behandelt vragen als: wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan. Andere vragen hebben ondermeer betrekking op de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, de kosten van criminaliteit, en Nederland in internationaal perspectief. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem - een beschrijving 3. Slachtoffers van criminaliteit 4. Criminaliteit en opsporing 5. Vervolging en berechting 6. Tenuitvoerlegging van sancties 7. Uitgaven aan criminaliteit 8. De strafrechtsketen in samenhang