• Criminaliteit en Rechtshandhaving 2006

      Heide, W. van der (red.); Eggen, A.Th.J. (red.); Jongste, W.M. de; Huys, H.W.J.M.; Laan, A.M. van der; Bogaerts, S.; Lange, N.E. de; Kalidien, S.N.; Moolenaar, D.E.G.; Smit, P.R. (WODC, 2007)
      Dit onderzoek richt zich op de volgende vragen: Wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Hoe hangen de schakels van de strafrechtsketen cijfermatig onderling samen? Wat zijn de uitgaven door burgers, overheid en bedrijfsleven als gevolg van criminaliteit? Hoe verhoudt de criminaliteit en rechtshandhaving in Nederland zich tot het buitenland? INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem 3. Slachtoffers van criminaliteit 4. Criminaliteit en opsporing 5. Vervolging en berechting 6. Ten uitvoerlegging van sancties 7. De strafrechtsketen in samenhang 8. Uitgaven aan criminaliteit 9. Nederland in internationaal perspectief