• Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2012 - Beleidsneutrale ramingen

      Moolenaar, D.E.G.; Leertouwer, E.C.; Tulder, F.P. van; Diephuis, B. (WODC, 2007)
      Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen in de behoefte aan capaciteit tot en met het jaar 2012 van onder andere OM, rechtspraak, rechtsbijstand, CJIB gevangeniswezen (incl. vreemdelingenbewaring), tbs- en justitiële jeugdinrichtingen, taakstraffen (meerder- en minderjarigen) en Halt-afdoeningen en wat zijn de belangrijkste oorzaken daarachter? Dit periodieke onderzoek probeert een zo betrouwbaar en actueel mogelijk beeld te schetsen van de in de komende jaren te verwachten behoefte aan capaciteit in de justitieketen op basis van het prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering 9. Vreemdelingenbewaring 10. Rechtsbijstand 11. Nawoord