• Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2016 - beleidsneutrale ramingen

      Decae, R.J. (red.) (WODC, 2011)
      Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2016. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte van de intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding - R.J. Decae 2. Achtergrondfactoren - R.J. Decae en D. Jangbahadoer Sing 3. Opsporing - P.R. Smit 4. Slachtofferzorg - D.E.G. Moolenaar 5. Vervolging - D.E.G. Moolenaar 6. Rechtspraak - P.R. Smit, E.C. Leertouwer, F.P. van Tulder en B.J. Diephuis 7. Tenuitvoerlegging - A. Sonnenschein 8. Reclassering en Kinderbescherming - S.N. Kalidien 9. Vreemdelingenbewaring - R.J. Decae 10. Rechtsbijstand - M. Temürhan 11. Nawoord - D.E.G. Moolenaar