• Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2015 - beleidsneutrale ramingen

      Moolenaar, D.E.G. (red.) (WODC, 2010)
      Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2015. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte van de intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding - D.E.G. Moolenaar 2. Achtergrondfactoren - D.E.G. Moolenaar en D. Jangbahadoer Sing 3. Opsporing - P.R. Smit 4. Slachtofferzorg - R. Decae 5. Vervolging - R. Decae 6. Rechtspraak - P.R. Smit, E.C. Leertouwer, F.P. van Tulder en B.J. Diephuis 7. Tenuitvoerlegging - S.N. Kalidien 8. Reclassering en Kinderbescherming - S.N. Kalidien 9. Vreemdelingenbewaring - D.E.G. Moolenaar 10. Rechtsbijstand - M. Temürhan 11. Gesloten jeugdzorg - D.E.G. Moolenaar 12. Gevoeligheidsanalyse - D.E.G. Moolenaar, E.C. Leertouwer en F.P. van Tulder 13. Nawoord - D.E.G. Moolenaar