• Buurtpreventie

      Unknown author (WODC, 1985)
      Van de burgerwachten die november 1984 in enkele steden de kop opstaken, zijn er inmiddels weinig of geen meer overgebleven. Wel heeft het korte bestaan van deze in de meeste gevallen onwettige burgerinitiatieven het denken over andere — legale — vormen van inschakeling van de bevolking bij de misdaadpreventie binnen zeer korte tijd beinvloed. Reden voor de redactie van Justitiele Verkenningen om een themanummer te wijden aan het onderwerp buurtpreventie.