• Intersectorale afhankelijkheden - Buitenlandse methoden en mogelijke toepasbaarheid in Nederland

      Klaver, M.H.A.; Verheesen, B.; Luiijf, H.A.M. (TNO - Integrale veiligheid, 2013)
      Dit rapport beschrijft de methoden en modellen, hun gebruik in nationale en andere risicoanalyses en hun inzet in het vergroten van de weerbaarheid van de vitale infrastructuur en crisismanagement. Tevens is een analyse uitgevoerd naar de mate waarrin deze methoden en modellen ook in de Nederlandse situatie mogelijk toepasbaar kunnen zijn. Het betreft een landenvergelijkende studie, onder meer van Zweden, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Australië. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond vitale infrastructuurafhankelijkheden en de analysemethoden 3. Internationale methoden en modellen voor analyse van vitale infrastructuurafhankelijkheden 4. Studies naar vitale infrastructuurafhankelijkheden in Nederland 5. Toepasbaarheid methoden en modellen betreffende vitale infrastructuurafhankelijkheden in Nederland 6. Conclusies