• Buitenlandse gedetineerden in Nederland

      Mesman Schultz, K.; Methorst, G. (WODC, 1976)
      INHOUD: 1. Inleiding 2. De procedure van onderzoek 3. Resultaten 4. Konklusie en diskussie SAMENVATTING: Eind februari 1975 nam het United Nations Social Defence Research Institute (UNSDRI) het initiatief tot een internationaal onderzoek naar de problematiek rond buitenlandse gedetineerden. Enerzijds gaat het hier om problemen die door de buitenlandse gedetineerden zelf worden ervaren; anderzijds bestaan er problemen voor de inrichtingen waarin zij verblijven. Om enig inzicht te krijgen in deze twee kanten van de problematiek, en om een aanzet te geven tot verder onderzoek, stelde UNSDRI zich drie onderzoekdoelen:verkrijgen van feitelijke informatie omtrent problemen en moeilijkheden, die door buitenlandse gedetineerden worden ervaren;verkrijgen van informatie omtrent de meest voorkomende beleidsproblemen voor inrichtingen, als gevolg van het samen brengen van buitenlandse met niet-buitenlandse gedetineerden;het exploreren van geschikte onderzoekmethoden om op systematische wijze het probleem te benaderen.