• Buitengerechtelijke geschilbeslechting in het bestuursrecht en privaatrecht

      Bosch, J.J.A.; Bröring, H.E. (medew.); Scheltema, M. (medew.); Montfort, A.J.G.M. van (medew.) (Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, 1999)
      In dit onderzoek komt de volgende probleemstelling aan de orde: Aan welke eisen moet in een a-symetrische verhoudingen in het vermogensrecht en het bestuursrecht een procedure voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voldoen om adequaat te kunnen functioneren?