• Brandstof voor de opsporing - evaluatie Wet bevoegdheden vorderen gegevens

      Spapens, T.; Siesling, M.; Feijter, E. de (Universiteit van Tilburg - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2011)
      Met de inwerkingtreding van de Wet bevoegdheden vorderen gegevens (Wvbg) zijn in het Wetboek van Strafvordering (Sv) algemene bevoegdheden tot het vorderen van gegevens opgenomen. De evaluatie van de Wvbg richt zich op vier hoofdvragen: In welke mate en ten behoeve waarvan wordt een beroep op de Wvbg gedaan? Wordt de wet toegepast zoals bedoeld en omschreven door de wetgever? Worden de waarborgen die zijn opgenomen in de Wbvg nageleefd? Hoe functioneert de Wvbg vanuit het perspectief van de gegevensverstrekkers? INHOUD: 1. Inleiding 2. De totstandkoming van de Wbvg 3. De inhoud van de Wvbg 4. De verhouding van de Wvbg tot andere bevoegdheden 5. Het opsporingsproces in relatie tot de Wbvg 6. Het beroep op de Wbvg: omvang, aard en procedures 7. De toepassing van de wet: perspectief van gegevensvragers 8. De toepassing van de wet: het perspectief van de gegevenshouders 9. Algemeen besluit