• Bekenden van justitie - Een verkennend onderzoek naar de 'veelplegers' in de populatie van vervolgde daders

      Wartna, B.; Tollenaar, N. (WODC, 2004)
      In dit rapport wordt ingegaan op de problematiek van de 'veelplegers'. Hoeveel zijn er in Nederland? Welk deel van de criminaliteit nemen zij voor hun rekening? Welke delicten begaan ze en hoe worden deze afgedaan? Vragen die beantwoord worden op basis van gegevens uit de Justitiële Documentatie. INHOUD: 1. Inleiding 2. Operationalisering van het begrip 'justitieveelpleger' 3. Achtergronden van justitieveelplegers 4. Profielen van justitieveelplegers 5. Conclusies en discussie