• Bejegening van getraumatiseerde slachtoffers van mensenhandel ten behoeve van coherente of consistente getuigenverklaringen - Een internationaal verkennende studie

      Klerx-van Mierlo, F.; Youngs, D.; Oostinga, M.; Mergaerts, L.; VanDale, D.; Velden, P. van der (International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) - Tilburg University, 2014)
      Eén van de omstandigheden die waarheidsvinding bij rechtszaken in verband met mensenhandel in de weg kan staan is dat er sprake is van geheugenproblemen. De vraag is of de bewijskracht van getuigenverklaringen van slachtoffers van mensenhandel kan worden verbeterd. Hiertoe wordt nagegaan in welke situaties en bij welke personen zich een vergelijkbare problematiek voordoet en hoe daar – ten behoeve van een succesvolle rechtsgang - mee wordt omgegaan. Dit biedt mogelijk aanknopingspunten voor de (strafrechtelijke) aanpak van mensenhandel. Het algemene doel van dit onderzoek is 'Inzicht bieden in de wijze waarop (mogelijke) de bewijskracht van getuigenverklaringen van slachtoffers van mensenhandel met een psychotrauma kan worden verbeterd, teneinde de opsporing en vervolging van mensenhandel te verbeteren.' Het onderzoek bestaat voornamelijk uit interviews met vertegenwoordigers van groepen experts (politie, officieren van justitie en hulpverleners in Nederland, België en Engeland) en een korte literatuurreview. INHOUD: 1. Samenvatting 2. Summary 3. Inleiding 4. Methoden 5. Theoretische achtergrond trauma en geheugen 6. Korte review epidemiologische studies naar klachten slachtoffers mensenhandel 7. Expertinterviews Nederland 8. Expertinterviews Engeland 9. Expertinterviews België 10. Eindconclusies