• Bedrijfseffecten wetsvoorstel reprorecht

      Alta, S.; Hoffius, R.; Kootstra, J. (B&A Groep, 2000)
      Het doel van het onderzoek is tot een beeld te komen hoe het bedrijfsleven mogelijk zal reageren op individuele afspraken inzake de uitvoering van de Wet Reprorecht. Wat is de verwachte administratieve belasting voor het Nederlands bedrijfsleven, rekening houdend met het slechtst denkbare scenario, te weten dat een bedrijf onvrijwillig individueel wordt belast met de uitvoering van de regelgeving? Uit het onderzoek blijkt dat reprorechtig kopiëren weinig aandacht heeft in het bedrijfsleven, zowel binnen bedrijven zelf als binnen de overkoepelende organisaties. Wel toont men zich bereid te betalen, hoewel men vraagtekens heeft bij de uitvoering van de regeling. De bedrijven zijn geneigd meer te betalen aan reprorecht wanneer dat in verhouding minder tijdsinvestering vraagt. Zo levert de toepassing van het totale aantal kopieën en het aantal medewerkers met het aantal apparaten een geringe administratieve belasting op (een half tot een heel uur per jaar). De onderzoekers concluderen dat de in de wetgeving voorgestelde methode de voorkeur van het bedrijfsleven heeft. Deze methode kan gebruikt worden voor individuele afspraken tussen de Stichting Reprorecht, maar zou ook heel goed deel uit kunnen maken van afgesloten centrale akkoorden. Ook in dat geval zal immers een verdeelsleutel opgenomen moeten worden voor individuele bedrijven.