• Beïnvloeding van verkeersgedrag - Een taak van justitie?

      Unknown author (WODC, 1977)
      Deze aflevering is geheel gewijd aan het thema 'beïnvloeding van verkeersgedrag'. De aanleiding hiertoe is geweest het onder auspiciën van de Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire (F.I.P.P.) in juni van dit jaar te Rotterdam te houden congres over Strafrecht en Verkeer. Dit themanummer bevat naast een inleidend artikel van drs. P. Allewijn, hoofd van de Directie Verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, een aantal op deelonderwerp geselecteerde artikelen in verkorte vorm alsmede een aantal excerpten. Dit uitgebreide literatuuroverzicht kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Er is ook een Engelstalige editie van dit themanummer verschenen onder de titel 'Influencing driver behaviour' (zie link bij: Meer informatie).