• Een observatie-onderzoek naar het werk van de politie surveillance

      Junger-Tas, J.; Zee-Nefkens, A. van der (medewerker) (WODC, 1977)
      Dit rapport geeft een verslag van een observatie-onderzoek naar het werk van de surveillant. Het voornaamste doel van dit onderzoek was beter inzicht te verkrijgen in zowel de omvang als de aard van het politie-surveillancewerk. Drie belangrijke vragen kan men in dit opzicht stellen: (1) Waaruit bestaat het eigenlijke politiewerk van de surveillerend agent/wachtmeester? (2) Op welke wijze wensen we de taak van de politie te definiëren? en (3) Welke eisen stellen we aan een goed politieman?