• Bandopname van het nader gehoor - onderzoek uitgevoerd door Regioplan Onderzoek

      Aron, U.; Heide, F. (WODC, 1999)
      Dit rapport bevat de resultaten van een evaluatie-onderzoek naar de uitvoering van het experiment 'Band Opnamen van het Nader Gehoor' (BONG). Dit evaluatie-onderzoek heeft zich gericht op de effecten van het maken van opnames in termen van reductie van het aantal klachten, reductie van het aantal correcties en aanvullingen op de nader gehoren en verbetering van de kwaliteit van de nader gehoren. INHOUD: 1. Inleiding 2. Uitvoering van het experiment 3. Effecten van de bandopnamen op het nader gehoor 4. Slotbeschouwing