• Autodiefstal

      Junger-Tas, J. (WODC, 1976)
      Dit onderzoek richt zich voornamelijk op het preventieve vlak. Het wil onderzoeken onder welke omstandigheden en voorwaarden het delict plaatsvindt, om dan op basis van die informatie te kunnen komen tot voorstellen inzake preventieve maatregelen.