• Auteurscontractenrecht - Naar een wettelijke regeling?

      Hugenholtz, P.B.; Guibault, L.M.C.R. (WODC, 2004)
      Bij de exploitatie van de prestaties van hun geestelijke creativiteit zijn auteurs en uitvoerende kunstenaars aangewezen op daarin gespecialiseerde ondernemers zoals uitgevers, omroeporganisaties, filmproducenten en fonogrammenproducenten. Mede ten gevolge van de toenemende mediaconcentratie verkeren de exploitanten ten opzichte van de auteurs en uitvoerende kunstenaars in een machtspositie. In tegenstelling tot de ons omringende landen ontbreekt een specifiek, normatief wettelijk kader voor de contractuele relatie tussen auteurs en uitvoerende kunstenaars enerzijds en exploitanten anderzijds.