• Voor geld of Van Gogh? - Au pairs en hun gastgezinnen in Nederland

      Miedema, F.; Post, B.; Woldringh, C. (WODC, 2003)
      Doel van het onderzoek is allereerst duidelijk te maken of de au pair regeling oneigenlijk wordt gebruikt en zo ja, in welke mate en op welke wijze. Daartoe werd onderzocht wat de belangrijkste motieven van au pairs zijn om als au pair naar Nederland te komen en van gastgezinnen om een au pair in huis op te nemen. Ook wordt in het onderzoek nagaan hoe het au pairschap feitelijk wordt ingevuld door gastgezin en au pair en of de au pairs klachten hebben.