• Ervaringen met de Awb - Aspecten van financiële beschikkingverlening; een eerste evaluatie van de Awb

      Beerten, M.S.; Bosch, J.J.A.; Bröring, H.E.; Herweijer, M.; Monfort, A.J.G.M. van; Noordam, F.M.; Verbaas, F.W. (Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, 1996)
      Het onderzoek betreft, kort gezegd, de toepassing van de Awb bij het geven van financiële beschikkingen op het terrein van de belastingen, de studiefinanciering en de sociale zekerheid. Het onderzoek houdt zich — in essentie — met twee vragen bezig:In hoeverre beantwoordt de bestuurspraktijk op het terrein van de financiële beschikkingverlening aan de verwachtingen van de Awb-wetgever?Hoe moeten de door de Awb-wetgever voor het terrein van de financiële beschikkingverlening in een aantal gevallen toegelaten (tijdelijke) uitzonderingen op het algemene Awb-regime worden gewaardeerd?