• Van perceptie naar feit - Asielzoekers en buurtcriminaliteit

      Achbari, W.; Leerkes, A.S. (WODC, 2017)
      De komst van een asielzoekerscentrum (AZC) gaat regelmatig gepaard met protesten van buurtbewoners die vrezen dat de komst van een AZC zal leiden tot meer criminaliteit. Deze zorg is al eerder aanleiding geweest voor onderzoek. In dit rapport staan de volgende twee hoofdvragen centraal die daarin onbeantwoord zijn gebleven: In hoeverre zijn de aard en omvang van de criminaliteit onder de huidige groepen asielmigranten vergelijkbaar met de patronen onder groepen die in het verleden in Nederland asiel hebben aangevraagd? In hoeverre heeft de aanwezigheid van een locatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in een buurt gevolgen voor de mate waarin reguliere buurtbewoners en overige reguliere gebruikers van de buurt (passanten en bedrijven) er het slachtoffer worden van criminaliteit? INHOUD: 1. Aanleiding van het onderzoek 2. Verdachtenanalyse en slachtofferschap in de buurt: een eerste beschrijving 3. Verdiepende verdachtenanalyse 4. Verdiepende analyse buurtcriminaliteit 5. Conclusie. Zie ook link: YouTube-filmpje: Van perceptie naar feit.