• Asiel zoeken in Nederland

      Unknown author (WODC, 1987)
      Slagharen en Stevensweert, het zijn namen van gemeenten die staan voor de reserves of de weerstanden bij de opvang van asielzoekers. Deze weerstanden komen de laatste maanden scherp tot uitdrukking, evenals overigens de protesten daartegen. Maar ook eerder al stonden met grote regelmaat vluchtelingen in de publieke en politieke belangstelling. Soms gaat het om de opvang van asielzoekers, zoals nu of bij de opvang van Vietnamezen in de jaren zeventig, soms om de niet- toelating of dreigende uitzetting van concrete personen of groepen (Christen-Turken, kerk-asiel). Deze kwesties rond vluchtelingen representeren de spanning tussen de internationale vluchtelingenproblematiek enerzijds en de nationale reactie daarop anderzijds. Concreter gezegd: er bestaat een spanning tussen de komst van vluchtelingen en de wens een niet alte ruimhartig toelatingsbeleid te voeren. Behalve Slagharen en Stevensweert stond in 1987 ook het asielbeleid ter discussie. Een voorgenomen inhoudelijke bespreking van de Nota Vluchtelingenbeleid in maart van dit jaar werd een overhaast debat over nieuwe procedurele maatregelen waartoe de regering had besloten in verband met de genoemde toeneming van het aantal vluchtelingen. Deze maatregelen, die een verscherping van het toelatingsbeleid inhouden, ontmoetten veel kritiek vanuit de wereld van de vluchtelingenorganisaties (Vluchtelingenwerk, Amnesty International, de kerken en andere).