• Arbeidsmigratie naar Nederland - de invloed van gender en gezin

      Wijkhuijs, L.J.J.; Jennissen, R.P.W. (WODC, 2010)
      Het Nederlandse arbeidsmigratiebeleid is selectief en met name gericht op de toelating van hoogopgeleide arbeidsmigranten en het restrictief toelaten van laagopgeleide arbeidsmigranten. De relatie met gezinsmigratie is daarbij onderbelicht. In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Welke redenen zijn te geven voor het feit dat meer mannelijke dan vrouwelijke arbeidsmigranten naar Nederland komen? In welke mate leidt recente arbeidsmigratie tot gezinsmigratie, en in hoeverre draagt deze gezinsmigratie ertoe bij dat arbeidsmigranten langer in Nederland blijven? Hoe is het gesteld met de economische integratie van recente arbeidsmigranten en hun gezinsleden? INHOUD: 1. Inleiding 2. Seksespecifieke factoren in arbeidsmigratie: theoretische overwegingen 3. Vrouwelijke arbeidsmigranten in Nederland 4. De rechten van gezinsleden en de seksespecifieke instroom van arbeidsmigranten 5. Verbanden tussen arbeidsmigratie en gezinsmigratie 6. De economische integratie van recente arbeidsmigranten en de gezinsmigranten die hen zijn gevolgd 7. De belangrijkste bevindingen op een rij