• Arbeidsmigratie

      Jennissen, R.P.W.; Wijkhuijs, L.J.J.; Bijwaard, G.; Snel, E.; Faber, M.; Engerbersen, G.; Gestel, B. van; Straal, E.K. van; Verhoeven, M.A.; Jorna, P.; et al. (WODC, 2013)
      ARTIKELEN: 1. R.P.W. Jennissen - De instroom van buitenlandse arbeiders en de migratiegeschiedenis van Nederland na 1945 2. L.J.J. Wijkhuijs en R.P.W. Jennissen - Waarom komen minder vrouwelijke dan mannelijke arbeidsmigranten naar Nederland? 3. G. Bijwaard - Retourmigratie van arbeidsmigranten uit Nederland 4. E. Snel, M. Faber en G. Engbersen - De maatschappelijke positie van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten 5. B. van Gestel, E.K. van Straalen en M.A. Verhoeven - Marginaal gehuisveste arbeidsmigranten en overlast 6. P. Jorna - Roma-migratie in Europa vanuit Nederlands perspectief 7. Boekrecensie: M. Chotkowski over 'Honderd jaar heimwee; de geschiedenis van Polen in Nederland' 8. Internetsites. SAMENVATTING: Arbeidsmigratie was recent onderwerp van een internationale top in Den Haag. Aanleiding voor de bijeenkomst was het openstellen van de Nederlandse arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren op 1 januari 2014. De komst van migranten uit die landen vervult de Nederlandse regering met zorg. In dit themanummer is er zowel aandacht voor de positieve als negatieve kanten van arbeidsmigratie. Tevens wordt het fenomeen in historisch perspectief geplaatst en vanuit verschillende disciplines belicht.