• Coffeeshops geteld - Aantallen verkooppunten van cannabis in Nederland

      Bieleman, B.; Goeree, P. (Intraval, 2000)
      Het doel van het onderzoek is om een geactualiseerd beeld te hebben van het aantal coffeeshops. Eind 1999 bevonden zich in totaal 846 coffeeshops in de 538 gemeenten. In 433 gemeenten (80%) is geen coffeeshop. In de grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam bevindt zich 50% van alle coffeeshops. Als de telling (846) van 1999 wordt vergeleken met de schatting (1.179) van 1997, dan heeft er een daling plaatsgehad in het aantal coffeeshops van 22%. Het aantal soortgelijke verkooppunten (horeca-inrichtingen, jongerencentra) wordt 76% lager ingeschat dan in 1997; een daling van 150 verkooppunten naar 36. Deze daling is vooral toe te schrijven aan het verminderde aantal horeca-inrichtingen dat cannabis verkoopt. Volgens de politie telde Nederland in 1999 minimaal 1.466 overige verkooppunten (dealpanden, straathandel, koeriersdiensten). De overige verkooppunten zijn verspreid over 246 gemeenten (46% van de 538 gemeenten). De meest conservatieve schatting van de landelijke ontwikkeling in de overige verkooppunten is een daling van 24%. Atypisch ten opzichte van het landelijke beeld ontwikkelt het aantal overige verkooppunten zich in de gemeenten van 50.000 tot 100.000 inwoners: een stijging van 162% tot een totaal van 439 overige verkooppunten. Bij de overige verkooppunten worden in 38% van de gevallen ook harddrugs verkocht, overwegend cocaïne, heroïne, xtc en amfetamine. Het totale aantal verkooppunten van cannabis is tussen 1997 en 1999 met ruim een vijfde gedaald. Landelijk gezien heeft de afname van het aantal coffeeshops niet geleid tot een toename van het aantal overige verkooppunten van cannabis.