• Coffeeshops in Nederland - Aantallen en gemeentelijk beleid in 2000

      Bieleman, B.; Goeree, P. (Intraval, 2001)
      Dit is het vijfde deel in een reeks studies naar aantallen verkooppunten van cannabis en vormen van gemeentelijk softdrugsbeleid. De inventarisatie is eind 2000 uitgevoerd en biedt zicht op de aantallen officieel gedoogde coffeeshops en de verschillende vormen van coffeeshopbeleid zoals die door de Nederlandse gemeenten worden gehanteerd. Naast een beschrijving van de huidige situatie van het aantal officieel gedoogde coffeeshops worden in dit rapport tevens vergelijkingen gemaakt met de situatie in 1999 en 1997. Verder wordt aandacht besteed aan de spreiding van de coffeeshops en de ontwikkelingen in het gemeentelijk softdrugsbeleid.