• Coffeeshops in Nederland 2016 - Aantallen coffeeshops en gemeentelijke beleid 1999-2016

      Bieleman, B.; Mennes, R.; Sijtstra, M. (Intraval - Onderzoek en Advies, 2017)
      Het aantal coffeeshops en het gemeentelijk beleid inzake coffeeshops worden sinds 1999 gevolgd via een aantal metingen. De laatste meting is in 2015 uitgekomen (Zie Link hiernaast). Deze meting brengt het aantal coffeeshops in 2015, 2016 en 2017 (peildatum maart) en het gemeentelijk coffeeshopbeleid in deze jaren in kaart. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in trends op deze gebieden sinds het jaar 1999 en gaat o.a. in op de vraag welk vestigings- en handhavingsbeleid Nederlandse gemeenten in deze jaren voerden. INHOUD: 1. Inleiding 2. Aantallen coffeeshops 3. Gemeentelijk beleid 4. Handhavingsbeleid 5. Conclusies