• Coffeeshops in Nederland 2012 - Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2012

      Bieleman, B.; Nijkamp, R.; Reimer, J.; Haaijer, M. (Intraval, 2013)
      Dit rapport doet verslag van de elfde meting van de monitor over het aantal gedoogde verkooppunten van softdrugs (coffeeshops) en het gemeentelijk coffeeshopbeleid in Nederland. Het tellen van het aantal coffeeshops en het inventariseren van het gemeentelijk beleid is op vergelijkbare wijze uitgevoerd als in de periode vanaf 1999. De monitor kent drie onderwerpen: aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid; handhavingsbeleid en sanctiebeleid. Daarnaast wordt kort ingegaan op de ervaringen en toekomstplannen van gemeenten. INHOUD: 1. Inleiding 2. Aantal coffeeshops 3. Gemeentelijk beleid 4. Handhavingsbeleid 5. Conclusies