• Coffeeshops in Nederland 2005 - Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2005

      Bieleman, B.; Naayer, H. (WODC, 2006)
      Sinds 1999 worden de aantallen coffeeshops en het gemeentelijk beleid gemonitord in jaarlijks onderzoek. Dit gebeurt in het kader van de Drugsnota ‘Het Nederlandse drugsbeleid, continuïteit en verandering’ uit 1995, waarin een belangrijke plaats is ingeruimd voor het Nederlandse beleid ten aanzien van cannabis. Het onderzoek ‘Coffeeshops in Nederland 2005’ maakt deel uit van deze monitor; het betreft de zevende meting.