• Coffeeshops in Nederland 2004 - Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2004

      Bieleman, B.; Goeree, P.; Naayer, H. (WODC, 2005)
      Sinds 1999 vindt een jaarlijkse meting plaats van het aantal coffeeshops in Nederland en het gemeentelijk beleid. In 2002 heeft de minister van Justitie toegezegd om ook aspecten van de handhaving en naleving in het onderzoek mee te nemen. Het onderzoek is van belang om de ontwikkelingen rond coffeeshops te kunnen volgen en inzicht te krijgen in het lokale beleid, onder andere waar knelpunten en problemen zitten. Het onderzoek maakt deel uit van de Nationale Drug Monitor.