• Aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid in 2001

      Bieleman, B.; Goeree, P. (WODC, 2002)
      Aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid in 2001 is het zesde deel in een reeks studies naar aantallen verkooppunten van cannabis en vormen van gemeentelijk softdrugsbeleid. Het is de derde meting waarbij ambtenaren van alle Nederlandse gemeenten zijn ondervraagd. De inventarisatie is eind 2001 uigevoerd in opdracht  van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie. De inventarisatie biedt zicht op de aantallen officieel gedoogde coffeeshops en de verschillende vormen van coffeeshopbeleid zoals die door de Nederlandse gemeenten worden gehanteerd. Naast informatie met betrekking tot de situatie eind 2001, verkregen via gesprekken met gemeenteambtenaren van alle 504 Nederlandse gemeenten, biedt dit rapport tevens vergelijkingen met gegevens van de metingen die zijn uitgevoerd in 1999 en 2000. Op deze wijze worden de  ontwikkelingen in het aantal coffeeshops en de gevoerde beleidsvormen inzichtelijk gemaakt. Verder wordt aandacht besteed aan de spreiding van de coffeeshops en de ontwikkelingen in het gemeentelijk softdrugsbeleid.