• Voorwaardelijke beëindiging van de tbs-dwangverpleging: contrair versus conform de adviserende instantie(s) - Aantal, relatie met recidive en betekenis voor de praktijk

      Nagtegaal, M.H.; Boonmann, C. (WODC, 2014)
      De doelstelling van het onderhavige onderzoek luidt als volgt: Inzicht geven in verschillende vragen met betrekking tot de contraire beslissing tot voorwaardelijke beëindiging (VB) van de tbs-dwangverpleging. Een contraire VB is als volgt gedefinieerd: Een contraire voorwaardelijke beëindiging is een voorwaardelijke beëindiging van de tbs-dwangverpleging door de rechter, terwijl de adviserende partij(en) adviseert/adviseren de dwangverpleging voort te zetten. INHOUD: 1. Inleiding en methoden 2. Achtergrond en voorwaardelijke beëindiging 3. Rechterlijke beslissingen tot VB 4. Uitvoering van de contraire VB in de praktijk 5. Conclusies en discussie