• Aanpak in ontwikkeling - Strategie, samenwerking en visie bij huiselijk geweld

      Kuppens, J.; Cornelissens, A.; Ferwerda, H. (WODC, 2006)
      De aandacht voor huiselijk geweld groeit. Zowel beleidsmatig als hulpverleningstechnisch zijn veel instantie bezig huiselijk geweld in te perken. Ook de gemeenten, politie en OM zijn hierbij betrokken. Deze instanties werden in 2003 onderworpen aan een inventarisatie, waarbij de volgende speerpunten werden beoordeeld: - het gevoerde beleid; - de samenwerking; - de deskundigheidsbevordering (scholing). Deze rapportage bevat de tweede inventarisatie die zich naast genoemde speerpunten richt op borging, registratie en voorlichting.