• Aanpak georganiseerde criminaliteit in drie proeftuinen - eerste bevindingen

      Flight, S.; Bogaerts, S.; Korf, D.; Siegel, D. (WODC, 2010)
      Proeftuinen zijn intelligence gerichte leeromgevingen waarin OM en politie niet alleen opsporen met innovatieve opsporingsmethoden, maar ook ander partners als bestuur, providers en energiebedrijven betrekken bij het bestrijden van een criminaliteitsprobleem. In dit overkoepelende verslag worden de ervaringen uit de drie proeftuinen gebundeld en wordt een voorstel gedaan voor de tweede fase van de evaluatie. INHOUD: 1. Inleiding 2. Aanleiding en samenwerkingspartners 3. Bevindingen uit de proeftuinen 4. Evaluatiekader en vervolg