• Aangifteplicht in de TBS - Procesevaluatie van de handleiding

      Walberg, A.; Reitsma, J.; Jongebreur, W. (Significant, 2014)
      In 2011/2012 is de regelgeving m.b.t. de verplichte aangifte in de TBS geëvalueerd door Bureau Van Montfoort (zie link bij: Meer informatie). Uit deze evaluatie bleek dat de regelgeving in de praktijk niet wordt uitgevoerd zoals beoogd. Zo worden niet voor alle feiten waarvoor dat zou moeten aangifte gedaan, wordt de termijn waarbinnen aangifte moet worden gedaan niet altijd gehaald en verrichten de betrokken partners (politie, OM) niet de beoogde handelingen. Om onduidelijkheden rondom de aangifte-plicht weg te nemen, is een handleiding opgesteld. In de handleiding is nadere uitleg over de regelgeving opgenomen en zijn de stappen toegelicht die door de betrokken partijen moeten worden uitgevoerd. De handleiding is met ingang van november 2013 van toepassing. In de periode van maart tot en met september 2014 is een procesevaluatie uitgevoerd naar de naleving van deze handleiding. Het doel van het huidige onderzoek is om na te gaan of de regeling met betrekking tot het van rechtswege vervallen van de machtiging verlof (Rvt 53) en proefverlof (Rvt 57) nu wel wordt uitgevoerd zoals beoogd. INHOUD: 1. Inleiding 2. De aangifteplicht en de handleiding 3. Onderzoeksverantwoording 4. Implementatie van de handleiding 5. van feit naar beslissing over aangifte 6. Aangifte en verwerking daarvan 7. Beoordeling van het feit door OM 8. Beoordeling door de Verlofunit 9. Gesignaleerde aandachtspunten 10. Conclusie