• Aangifte- en meldingsbereidheid - Trends en determinanten

      Weijer, S. van de; Bernasco, W. (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), 2016)
      Dit onderzoek heeft als doel om ter beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer informatie te verzamelen ter verklaring van de daling in de (cijfers over de) aangiftebereidheid van burgers, en om op basis van de uitkomsten waar mogelijk aanknopingspunten te benoemen voor beleid dat zich richt op het vergroten van de aangiftebereidheid. De hoofdvraag luidt: hoe kan de (vermeende) daling in de aangiftebereidheid van burgers in de periode 2005 tot 2015 worden verklaard? INHOUD: 1. Inleiding 2. Trends in aangifte- en meldingsbereidheid 3. Theorie 4. Literatuurstudie naar determinanten van aangifte- en meldingsbereidheid 5. Methode 6. Resultaten 7. Discussie