• Aangifte onder nummer - Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de nieuwe regeling 'Aangifte onder nummer'

      Bruinsma, M.; Ham, T. van; Hardeman, M.; Ferwerda, H. (Bureau Bruinsma, 2015)
      Vanaf 1 oktober 2012 is het mogelijk om aangifte te doen bij de politie zonder dat de eigen naam of adresgegevens van de aangever in het proces-verbaal worden opgenomen. Deze mogelijkheid heet ‘aangifte onder nummer’, verwijzend naar het feit dat de persoonsgegevens van de aangever worden vervangen door een (uniek) nummer. De nieuwe aangifteoptie is ingevoerd ter aanvulling van de andere (reeds bestaande) mogelijkheden voor het afleggen van (deels) anonieme verklaringen of aangiften. In dit onderzoeksrapport wordt beschreven hoe deze nieuwe aangiftemogelijkheid wordt toegepast en met welk resultaat. INHOUD: 1. Inleiding 2. Implementatie van de nieuwe werkwijze 3. De toepassing van 'onder nummer' verklaren 4. Het juridisch vervolg 5. Nut en noodzaak van de regeling 6. Beantwoording van de onderzoeksvragen