• Aangifte loont - Onderzoek naar de afhandeling van winkeldiefstallen door politie en justitie

      Aron, U.; Eshuis, R.; Wijkhuijs, W. (WODC, 1997)
      Winkeliers uiten al sinds de jaren zeventig hun bezorgdheid over de, in hun ogen, tekort schietende aandacht van politie en justitie voor winkeldiefstallen. In de jaren tachtig beloofde de politiek weliswaar verbetering, maar de geluiden uit de winkelbranche zijn sindsdien nauwelijks veranderd. In het onderhavige onderzoek is nagegaan hoe politie en justitie winkeldiefstallen daadwerkelijk afhandelen en in hoeverre de in de jaren tachtig gedane toezeggingen worden waargemaakt.