• Handreiking cameratoezicht - Aandachtspunten bij het overwegen en realiseren van cameratoezicht in de openbare ruimte

      Unknown author (Senter - Technologie en Samenleving, 2000)
      Cameratoezicht in de openbare ruimte is een relatief nieuwe maatregel. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de toepassing en de effecten ervan. Met de uitgave van de handreiking en de daarbij behorende cd-rom wordt aan deze onduidelijkheid hopelijk een einde gemaakt. In de handreiking komen stapsgewijs vragen aan de orde die betrokkenen zich kunnen stellen bij de oriëntatie op en het uitwerken, uitvoeren en evalueren van cameratoezicht in de openbare ruimte. Op de cd-rom staat relevante informatie die momenteel over het onderwerp in Nederland beschikbaar is, zoals relevante onderzoeksrapporten, en reeds bestaande protocollen, handboeken en reglementen.