• Multiple Systems Estimation Slachtoffers Mensenhandel Nederland 2016-2019

      Dijk, J. van; Cruyff, M.; Heijden, P. van der (Tilburg University, 2021-11-29)
      De probleemstelling van het onderzoek is in de opdrachtverlening als volgt omschreven: 1. ‘Schat het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland in de jaren 2016 tot en met 2019, uitgesplitst naar type mensenhandel, sekse, minderjarige of meerderjarige leeftijd en herkomst uit Nederland of daarbuiten. 2. Maak daarbij gebruik van de Multiple Systems Estimation methode en de databronnen die ook bij de eerdere mensenhandel schattingen uit 2017 zijn toegepast. Geef aan welke onzekerheden aan de schattingen zijn verbonden en ga in op eventuele mogelijkheden voor verbetering van de schatting. 3. Breng door vergelijking van de nieuwe schattingen met de eerdere schattingen de ontwikkeling van het slachtofferschap van mensenhandel in beeld. Probeer het verloop van de schattingen over de jaren 2010-2019 te verklaren en een indicatie te geven van de te verwachten ontwikkeling.’ INHOUD: 1. Inleiding 2. Het CoMensha-bestand 3. De MSE-analyse 4. Uitkomsten: de geschatte aantallen slachtoffers mensenhandel 5. Discussie en aanbevelingen